Start Om Oss Säljtips Jobba Hos Oss Kontakta Oss


Nya kontakter - nya kunder

Du måste lära känna så många människor som möjligt. Och du måste vara sympatisk för dessa människor. Av välvilliga bekanta blir det gynnare och kunder.

Följande förhållningssätt är särskilt gynnsamma för kontakter:

Tala med så många människor som möjligt - hos kunder, på det egna företaget, vid andra tillfällen. Få människor känner sig belastade genom icke påträngande tilltal, men många som inte blir tilltalade, känner sig förbigångna. Bemöda dig om att behärska det s.k. småpratet.

Det till intet förpliktande samtalet om betydelselösheter närmar människor till varandra och kan bli en början till samtal med innehåll och mål.

Intressera dig för andra människor. Främmande livsformer är intressanta, främmande erfarenheter lärorika, främmande problem är värda att beakta. Där du kan hjälpa med råd och dåd, har du vunnit en bundsförvant.

Tag del av andras aktiviteter. Fira tillsammans, spela med, sporta med. Så gör politiker, som vill bli valda. På det sättet integreras du snabbt i kretsar, som hittills varit främmande för dig.Copyright © 2009 ProBusiness Sweden AB