Start Om Oss Säljtips Jobba Hos Oss Kontakta Oss


När bör du söka dig uppåt?

Du inte bara bör, utan också skall söka en högre nivå för dina samtal, om dessa villkor är uppfyllda:

Du är bergfast övertygad om, att du kan erbjuda något som är till verklig nytta för kunden.

Du kan bevisa denna nytta med ovedersägliga siffror och data.

Med den nuvarande samtalspartnern går det inte att uppnå några framsteg. Samtalen sträcker sig redan över en alldeles för lång tidsrymd. Han förstår inte den nytta du påvisar eller vill inte förstå den.

Kundens tveksamhet, eller skäl för avböjande är motsägande, osakliga, konfysa. Det tycks finnas ett hemligt motstånd.

Dina försök att med samtalspartnerns hjälp finna en kontakt på högre nivå strandar.

Skriv till den behörige personen i kundens företagsledning eller försök att få ett samtal, när den dittillsvarande samtalspartnern inte är där. Eller be din egen ledning att knyta kontakt med kundens företag.

Argumentera så lite som möjligt.Koncentrera dig på att så kort som möjligt bevisa den materiella vinst, som ditt förslag ger.
Copyright © 2009 ProBusiness Sweden AB