Start Om Oss Säljtips Jobba Hos Oss Kontakta Oss


Dina starka och svaga sidor

Skriv en lista med omkring tio positiva egenskaper, som du tror dig ha, t.ex. punktlighet, tillförlitlighet, hövlighet.

Skriv sedan en andra lista med omkring tio svagheter, som du anser att du är behäftad med, t.ex. lättretlighet, falsk medgörlighet, dåligt minne.

Lägg fram båda listorna för din äkta hälft, en släkting, vän, kollega. Fråga om de tycker att du antagit rätt. Be om rättelser och kompletteringar. Diskutera skillnaden mellan dina omdömen och den andra partens. Sök efter exempel på om åsikterna är korrekta.

Samtalen är nyttiga och intressanta. Du får reda på, hur du uppskattas (välvilligt?) av andra. Du kan bedöma ditt eget omdöme. Du har möjlighet att rätta ditt framtida handlingssätt efter resultatet av självkritiken.
Copyright © 2009 ProBusiness Sweden AB