Start Om Oss Säljtips Jobba Hos Oss Kontakta Oss


Olika typer av mål

Sätt upp mål för dig!

Prestationsmål - vilka uppgifter du ska lösa, vilka kunder du ska vinna, vilka förbättringar du ska genomföra.

Inkomstmål - vad du vill tjäna nästa månad, nästa kvartal, nästa år.

Karriärmål - vilken position du vill uppnå. Om du inte har några karriärönskningar, så tänk över varför du avstår från sådana.

Beteendemål - vilka fel du vill lägga bort i fråga om uppträdande, argumentation, kommunikation.

Privata mål - vilka arbeten du vill göra, vilken utbildning och vilka förändringar du eftersträvar, vilka anskaffningar och resor du skulle vilja göra.

Formulera målen skriftligt.

Tänk noga efter. Bestämningen av målen är meningsfull bara om den gäller längre än en dag.

Att skriva ner det hela tvingar dig att tänka efter noga. Problematiken blir tydlig. De mål, som medvetet belysts, kan övertas av det undermedvetna och där utveckla pådrivande och styrande krafter.

Pröva i lämplig ordningsföljd - varje dag eller varje vecka - om du har närmat dig dina mål eller handlat emot dem. Ändra efter hand din kurs.

Varför allt detta? Målsättningen ger fasthet åt ditt uppträdande, kontur åt din personlighet, mening med ditt liv och tillfredsställelse för din själ.Copyright © 2009 ProBusiness Sweden AB